top of page

Evaluatie

In februari krijgen ouders op basis van toetsen en observaties een evaluatieverslag. In juni volgt een uitgebreider eindverslag.

Leefgroepavonden

Geregeld gaan de ouders van de kinderen van een leefgroep samen in gesprek met de staf die de kinderen begeleidt.

 

Weidefeesten

Het schooljaar start met een feestelijk ontbijt. Vlak voor vakanties is er de vrijdagavond een 'Weide-café', waarop iedereen welkom is. Bij verjaardagen staat het de ouders vrij iets lekkers te komen koken op school. 

Kamp

In juni gaat de hele school op kamp, van peuters tot zesde leerjaar. De kleuters moeten daarbij vergezeld zijn van een ouder. Voor de oudere kinderen mogen ouders mee, maar hoeft het niet.

Eindfeest

Op de laatste schooldag eten we allemaal samen: kinderen, team, ouders en familie. Iedereen brengt iets mee om te eten.  De oudste kleuters worden ceremonieel 'overgedragen' van Kleine Weide naar Grote Weide. De zesdes stellen hun eindproject voor en worden in de bloemetjes gezet.

IMG_20220916_114936907.jpg
bottom of page