top of page

In De Weide vind je een enthousiast team van begeleiders. Ze zorgen er voor dat de kinderen zichzelf kunnen zijn, hun ontwikkelingsdoelen nastreven en de eindtermen bereiken.

Omdat ze meer willen zijn alleen maar lesgevers, worden de leerkrachten in De Weide al van in het begin 'staffen' genoemd. Kinderen en ouders spreken hen met de voornaam aan.

Het staffenteam wordt ondersteund door de pedagogisch-zorgcoördinator. Ze onderhoudt contacten met ondersteunende instanties zoals het CLB.

 

Voorts is er ook een administratief coördinator, die inschrijvingen, leerlingendossiers en dagelijks beheer voor haar rekening neemt.

DSC05374.jpg
bottom of page