top of page

De Weide biedt ervaringsgericht en doelgericht onderwijs aan. 

Samen met de begeleiders en alle ouders werken we aan de ontwikkeling van elk kind. We hechten daarbij veel belang aan empathie, echtheid en positieve aanvaarding. 

 

We streven naar harmonieuze zelfontplooiing van de kinderen, zodat ze hun lichamelijke, gevoelsmatige, geestelijke, sociale en creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige jongvolwassenen.

In De Weide vind je een enthousiast team van begeleiders die zich achter die opdracht scharen. Ze zorgen er voor dat de kinderen zichzelf kunnen zijn, hun ontwikkelingsdoelen nastreven en de eindtermen bereiken.

In de kleuterklas, Leefgroep 1, zijn twee leerkrachten. We werken met een classe unique: kleuters van alle leeftijden zitten bij elkaar.

In de lagere school zijn er drie klassen en drie leerkrachten.

- In Leefgroep 2 staat Ingrid in de klas met de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.

- In Leefgroep 3 staat Ellen in de klas met het derde en vierde leerjaar.

- In Leefgroep 4 staat Laetitia in de klas met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.

Het team wordt ondersteund door de pedagogisch-zorgcoördinator. Ze onderhoudt contacten met ondersteunende instanties zoals het CLB.

Voorts is er ook een administratieve kracht, die inschrijvingen, leerlingendossiers en dagelijks beheer voor haar rekening neemt.

DSC05374.jpg
bottom of page