top of page
 • Hoe kan ik inschrijven?
  Wie een kind wil inschrijven, kan mailen naar info@deweide.be of telefoneren naar Katleen Evenepoel op 0472/313943
 • Zijn er vacatures?
  Ja. We zoeken een coördinator. Qua profiel gaat het om iemand met een bachelordiploma, bij voorkeur ervaring in het methode-onderwijs en ervaring of opleiding in leidinggevende rollen. Meer info hier.
 • Is er een schoolreglement?
  Uiteraard. U vindt het hier:
 • Wat wordt er van ouders verwacht?
  De Weide is gegroeid vanuit ouders die zelf mee wilden bepalen hoe de school van hun kinderen er uit ziet. Iedere ouder is daarom lid van de algemene vergadering van de vzw achter De Weide en heeft een stem in het beleid van de school. De keerzijde van die medaille is dat de school ook rekent op de betrokkenheid van de ouders. Er wordt geregeld beroep gedaan op enkele helpende handen voor bijvoorbeeld klus- of poetsdagen of kleine taken. Nieuwe ouders genieten van een inloopjaar, waarin ze nog niet volop hoeven mee te draaien maar beetje bij beetje kunnen ervaren hoe De Weide werkt. Wél wordt aan iedere ouder een vrijwillige maandelijkse gift gevraagd. Dat laat ons toe, via een gezamenlijke inspanning, de klassen kleiner te maken.
 • Respecteert De Weide de eindtermen?
  Jazeker! De Vlaamse overheid legt scholen minimumdoelen op die de leerlingen op het einde van een schooljaar moeten bereiken. De Weide respecteert die eindtermen.
 • Waar vind ik meer over de pedagogische visie van De Weide?
  U vindt meer info in onze visietekst:
 • Krijgen de kinderen huiswerk?
  Doorgaans niet. Huiswerk beperkt zich tot het afwerken van taken die tijdens de schooldag zijn gestart maar ’s avonds niet af zijn. Bijwerk wordt enkel in samenspraak met of op vraag van ouders of kinderen gegeven.
 • Hoe verloopt de overstap naar de middelbare school?
  Er is geen middelbare school die hetzelfde methode-onderwijs als De Weide hanteert en zich daarom aandient als een logisch vervolgstuk. Voor het ASO-onderwijs stroomden leerlingen uit De Weide de voorbije jaren het vaakst door naar het Lyceum in Aalst.
 • Hoe wordt over het niveau van onderwijs gewaakt?
  De Weide krijgt net zoals iedere school geregeld een doorlichting door de Vlaamse overheid. De inspectieverslagen vindt u hier (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=21089) Uiteraard waken ook de staffen en de ouders mee over de kwaliteit van het onderwijs. In de schoot van de raad van bestuur is een pedagogische werkgroep actief.
 • Wat zijn de financiële afspraken?
  De Weide respecteert de regels rond de maximumfactuur in het Vlaams onderwijs. Om de klassen zo klein mogelijk en de werking zo vlot mogelijk te houden wordt de ouders een maandelijkse vrijwilige gift gevraagd.
 • Wat zijn de afspraken rond afwezigheid van de kinderen?
  Voor afwezigheden van één tot drie dagen volstaat een briefje van de ouders. Op een jaar tijd is er een maximum van vier briefjes. Voor een vijfde periode van korte afwezigheid en voor iedere periode van afwezigheid die langer dan drie dagen duurt, is een medisch attest vereist.
 • Tot welke onderwijskoepel behoort De Weide?
  Scholen die niet door de overheid zijn opgericht, behoren tot het vrij onderwijs. In Vlaanderen zijn die scholen doorgaans aan een godsdienst verbonden. Daarnaast zijn er in Vlaanderen enkele scholen in het vrij onderwijs die niét aan een godsdienst zijn verbonden. De Weide is er daar één van. De Weide behoort tot de VLOM, voluit de Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool, met vestigingen in Erpe-Mere, Deinze, Gent, Haacht en Ronse. De VLOM is vervolgens lid van de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen.
bottom of page