top of page

We staan voor huiselijk en kleinschalig onderwijs, gedragen door de ouders, bouwend op het welbevinden en de ervaring van onze kinderen.

De Weide heeft geen schoolbel en telt niet meer dan tachtig kinderen, kleuterschool en lagere school samen. 

In het landschap van het Vlaams onderwijs is De Weide een buitenbeentje. Scholen die niet door de overheid zijn opgericht, behoren tot het vrij onderwijs. In Vlaanderen zijn die scholen doorgaans aan een godsdienst verbonden. Toch zijn er enkele scholen in het vrij onderwijs die niet confessioneel zijn. De Weide is er daar een van.

 

Ze behoort tot de VLOM, voluit de Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool. De VLOM is lid van de federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen.

Er is geen middelbare school die hetzelfde methode-onderwijs als De Weide hanteert en zich aandient als een logisch verlengstuk. Voor het ASO-onderwijs stroomden leerlingen de voorbije jaren het vaakst door naar het Lyceum in Aalst.

Net zoals iedere school wordt De Weide geregeld doorgelicht door de Vlaamse overheid. U vindt de inspectieverslagen hier

IMG_4220.jpg
bottom of page