top of page

Ochtend

De Weide opent de deuren. Kinderen kunnen in de keuken hun boterham opeten als ze dat thuis niet hebben gedaan, een gezelschapsspel spelen, buiten ravotten of rustig afscheid nemen van hun ouder.

 

Voormiddag

De kinderen van Grote Weide volgen geen les per leerjaar, maar in leefgroepen. Omdat de kleuters van Kleine Weide Leefgroep 1 vormen, zitten het eerste en tweede leerjaar in de lagere school samen in Leefgroep 2. Het derde en vierde leerjaar vormen samen Leefgroep 3, de vijfdes en zesdes zitten samen in Leefgroep 4.

We beginnen de dag met een kring, waar de kinderen vertellen en afspraken worden gemaakt. Daarna volgt een half uurtje vrije werktijd. De kinderen krijgen daarna – in een doorschuifsysteem – vijftig minuten instructie, vijftig minuten zelfstandig contractwerk en 25 minuten begeleid contractwerk.

De kinderen leren zelf hun contractwerk plannen. Als het niet af is, kan het mee naar huis gaan als huiswerk.

 

Om tien uur is er pauze, waarbij de kinderen fruit eten en even vrij mogen buiten spelen.

Middag

De kinderen van Grote Weide nuttigen samen met de staffen in de keuken het middagmaal: brood, beleg en verse rauwe groentjes. Als het weer het toelaat, wordt er buiten gegeten. Twee keer per week maken ouders soep. De kinderen van Grote Weide helpen na het middagmaal mee de keuken opruimen, in een beurtsysteem.

Namiddag

In de namiddag is er tijd voor ateliers , een leerwandeling (bijvoorbeeld over natuur of verkeer), vrije teksten, extra aandacht voor taal of rekenen. Om de twee weken gaan we zwemmen op maandagmiddag. Om de andere twee weken houden we een meeting, waarbij de kinderen mee nadenken over de afspraken in de klas.

Vijf keer per jaar werken de kinderen ’s namiddags aan een project, waarbij ze zich met de hele leefgroep – of zelfs de hele school – richtten op een zelf gekozen onderzoeksvraag. Het project duurt vier weken en eindigt met een slotmoment, zoals een theatervoorstelling of een tentoonstelling.

Vooravond

De kinderen ruimen de school op. De staffen zijn nog een kwartier in de klaslokalen om informeel contact met de ouders mogelijk te maken. Om 16u25 start de naschoolse opvang. Om half zes sluit De Weide haar deuren.

Speciale dagen

De Weide trekt er soms op uit en houdt soms cafè. En soms blijven de kinderen er slapen.

  • Eerste dag van het schooljaar: ontbijt voor alle kinderen

  • Halloween: de kleuters van de derde kleuterklas en de kinderen van de lagere school blijven slapen op school.

  • Kerstfeest

  • De vrijdag voor iedere schoolvakantie wordt De Weide omgetoverd in een Weidecafé, waarbij de ouders ‘s avonds iets kunnen eten en drinken.

  • Carnaval

  • Fietstocht: In de lente gaan de kinderen van Grote Weide twee dagen met de fiets op tocht.

  • Kamp: de voorlaatste week van het schooljaar trekt de hele school samen op kamp van maandagochtend tot vrijdagavond. De oudste kinderen van Leefgroep 4 vertrekken de zondag al met de fiets. Ouders gaan mee om de kleuters te begeleiden, om te koken of logistiek te helpen.

bottom of page