top of page
peer tutoring.jpg

Peertutoring

De Weide is een erkende school. De eindtermen die het ministerie van Onderwijs oplegt zijn dus ook van toepassing op de kinderen van De Weide.

We bieden "Ervaringsgericht Projectonderwijs". Dat maakt van ons een methodeschool.

Waarvoor staat dat Ervaringsgerichte nu precies?

Veel ruimte voor de ervaringen, leefwereld en interesses van de kinderen.
Voorrang voor spelend leren en eigen onderzoek en/of experimenteren.
Voldoende keuzemogelijkheden. Zodat kinderen zoveel mogelijk hun eigen ‘kunnen’ leren inschatten.
Samen evalueren: overleggen en terugkijken op het resultaat, de weg ernaartoe… kortom: wat heb ik geleerd?
Onze staffen kijken, helpen, coachen, en pikken in op dit (natuurlijke) proces met de leerstof uit de handboeken.


Kinderen leren ook graag van elkaar. Weidelingen geven zelf ateliers, begeleiden elkaar in de leesgroepjes, geven het goede voorbeeld... met een moeilijk woord: peer tutoring.


bottom of page