top of page
huiswerk.jpg

Huiswerk

Kinderen van De Weide leren zelf hun werktijd te organiseren.
Dat doen ze al in Kleine Weide, samen met hun staf.

De staf helpt elk kind zoeken naar een goed evenwicht tussen werken en spelen.
Natuurlijk… spelen is soms ook hard werken!

Huiswerk is ‘maatwerk’. Idealiter maakt een kind op school de nodige oefeningen en is thuiswerken niet nodig.
Het heeft alles te maken met dat evenwicht waar staf en kind samen naar op zoek gaan. Indien nodig in overleg met het thuisfront.

 

 

bottom of page