top of page
frontpagina de weide magazine.PNG

Klik op de afbeelding om ons eerste magazine te downloaden!
 

De Weide staat voor huiselijk en kleinschalig onderwijs, gedragen door de ouders, bouwend op het welbevinden en de ervaring van onze kinderen.

Huiselijk 

De Weide heeft geen schoolbel. Ouders hebben er een sleutel van de schoolpoort. De kinderen noemen hun leerkracht een 'staf' en eten 's middags samen met hen.

Ouders kunnen vrij de lokalen in en uit wandelen en kunnen ’s ochtens in de keuken altijd nog wat blijven hangen om een koffie te drinken of bij te praten.

Kleine klassen

De Weide telt niet meer dan tachtig kinderen, kleuteronderwijs én lagere school samen. Per geboortejaar zijn er dus een achttal kinderen. Ze lopen school in vier leefgroepen: de kleuters vormen leefgroep 1, de kinderen van het eerste en tweede leerjaar leefgroep 2, die van het derde en vierde leerjaar leefgroep 3 en de twee oudste jaren leefgroep 4. 

Welbevinden

Die huiselijkheid en kleinschaligheid laten de staffen toe om het beste naar boven te halen in elk kind. We stimuleren hun zelfvertrouwen, creativiteit en assertiviteit. We volgen hen van nabij op, alsook de interactie tussen de kinderen. We leren hen verdraagzaam te zijn, zich open te stellen en voor elkaar en hun omgeving te zorgen.

Ervaring

Het onderwijs zelf bouwt zoveel mogelijk op de ervaring van de kinderen, wat de beste garantie is dat ze de leerstof grondig opnemen. Ze werken vaak aan projecten, overleggen met elkaar in kringen en leren in de leefgroepen ook van elkaar. Door de kleinschaligheid is er tijd en ruimte voor een persoonlijke aanpak.

Samen school maken

De Weide draait op betrokkenheid. Ouders zijn lid van de vzw van de school, poetsen in een beurtrol de lokalen, springen bij in klusdagen, snijden dagelijks fruit en groenten voor de kinderen, maken soep of verzorgen het transport naar de turnzaal of het zwembad. Omdat we de klassen klein houden, wordt de ouders ook de suggestie gedaan een maandelijkse vrijwillige gift te doen

bottom of page